P.A.INTECH

- จำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ - รับทำโปรเจคนักศึกษา โปรเจคไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)โปรเจ

อื่นๆ จิปาถะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม เครื่องจักร
อุตสาหกรรม เครื่องจักร

หน้าแรก
สินค้า
ข่าวสารร้านค้า
วิธีการชําระเงิน
วิธีการรับสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
จัดการร้านค้ารับทำโปรเจคนักศึกษา โปรเจคไมโครคอนโทรลเลอร์ Microcontroller โปรเจคไฟฟ้า PLC โปรเจคอิเล็คทรอนิกส์
รับทำโปรเจคนักศึกษา โปรเจคไมโครคอนโทรลเลอร์ Microcontroller โปรเจคไฟฟ้า PLC โปรเจคอิเล็คทรอนิกส์ โดยเฉพาะ เขตเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สามารถรับง

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:46
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ L293D MAX232 MAX3232 PCF8574A PCF8591 ULN2003
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ L293D MAX232 MAX3232 PCF8574A PCF8591 ULN2003 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทา

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:45
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ BA4558 LF351 LM358 LM393 NE5532 TL071 TL072 uA741
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ BA4558 LF351 LM358 LM393 NE5532 TL071 TL072 uA741 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:44
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor 2SD5149 2SC4924 2SC5302 2SC5296 2SC5297
2SD5149 2SC4924 2SC5302 2SC5296 2SC5297 อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจุ • Mosfet • IC • Trans

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:43
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ STV5109 TDA6107Q TDA6107JF TDA6108JF TDA6108AJF TDA6109JF
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ STV5109 TDA6107Q TDA6107JF TDA6108JF TDA6108AJF TDA6109JF นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:42
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LM1036N LM3914 MAX485 PT2399 TPIC6B595N ULN2803
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LM1036N LM3914 MAX485 PT2399 TPIC6B595N ULN2803 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้าน

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:41
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LM1875 TDA2003 TDA2030 TDA2040 TDA2050
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LM1875 TDA2003 TDA2030 TDA2040 TDA2050 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:40
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ STRF6654 STRG6653 STRS6707 STRS6708 STRS6709 STRW5453 STRW6754
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ STRF6654 STRG6653 STRS6707 STRS6708 STRS6709 STRW5453 STRW6754 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อ

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:39
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SC5200 2SA1943 MJ15003G MJ15004G
2SC5200 2SA1943 MJ15003G MJ15004G นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Mosfet IC Transistor ไ

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:38
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ AN5522 LA78041 LA78045 LA78141 STV8172 STV9302B
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ AN5522 LA78041 LA78045 LA78141 STV8172 STV9302B นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้าน

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:37
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 2SD1047 2SB817 2SC5198 2SA1941 KTC5242 KTA1962 KTB688 KTD718
ราคาขาย 2SD1047 และ 2SB817 2SC5198 และ 2SA1941 KTC5242 และ KTA1962 KTB688 และ KTD718 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:36
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ IRFP150N IRFP240 IRFP250N IRFP260N IRFP450A IRFP460 IRFP9240
IRFP150N IRFP240 IRFP250N IRFP260N IRFP450A IRFP460 IRFP9240 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บปร

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:35
ขาย Oscilloscope probe dual band 6HP-9060
ด่วน ขาย Oscilloscope probe dual band 6HP-9060 เป็นสินค้าใหม่ มีเพียง 2 ชิ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:34
รับทำสื่อการเรียนการสอน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่มัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ชิ้นงาน คู่มือการใช้งาน
รับทำสื่อการเรียนการสอน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่มัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ชิ้นงาน คู่มือการใช้งาน โดยเฉพาะ เขตเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:33
รับทำโปรเจ็คนักศึกษาด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี เขตเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
รับทำโปรเจ็คนักศึกษาด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี เขตเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สามารถรับงานได้ทั่วประเทศ แ

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:32
ขายอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ ไอซี Trimport Microcontroller Mosfet
ขายอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ ไอซี Trimport Microcontroller Mosfet ----------------------- พร้อมทั้งรับทำโ

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:31
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor 2SD1710 2SC3679 2SC6090 TT2190 TT2222
2SD1710 2SC3679 2SC6090 TT2190 TT2222 อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น • ตัวต้านทาน • ตัวเก็บประจุ • Mosfet • IC • Transisto

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:30
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ BA5412 LA42152 TDA2005 TDA2009 TDA7266S TDA7297 BA5406
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ BA5412 LA42152 TDA2005 TDA2009 TDA7266S TDA7297 BA5406 นอกจากนี้ ยังมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายอีกมากมาย อาทิเช่น

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:29
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LF353 LM324 LM386 LM833N NE5534 TL074
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ LF353 LM324 LM386 LM833N NE5534 TL074 สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อ คุณไพรัช ร้าน พี.เอ.อินเทค โทร 08-5687-9900 E-mail pa-intech

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:28
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Transistor FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX
จำหน่าย Transistor FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX FJAF6812 FJAF6820 BU808DFX ST2001HI MD ST2310FX อีกทั้ง ยังมีอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์

ราคา ฿ไม่ระบุ | วันที่ 1 ส.ค. 2563 12:34:27


ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , ลงประกาศฟรี , ประกาศฟรี , เว็บขายของ , ขายของออนไลน์ , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่น , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , วาไรตี้ , ความรัก , คติสอนใจ , ดูดวง , สูตรอาหาร , ท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์
© Copyright 2020 http://xw2q3fsh54l768g.plazathai.com All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  |  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์